MR de Imenhof

Medezeggenschapraad

mr
Op De Imenhof bestaat geen aparte ouderraad, maar is de medezeggenschap van de ouders geconcentreerd binnen de Medezeggenschapsraad. In deze MR kunnen ouders meebeslissen en meepraten over onderwerpen als de veiligheid op school, de besteding van de ouderbijdrage, activiteiten in de groepen, het gebouw, etc. Zo heeft de MR bijvoorbeeld de afgelopen schooljaren een belangrijke rol gespeeld bij de invoering van het continurooster. De MR wordt ook geïnformeerd over o.a. de schoolplannen en de formatie.

 De MR bestaat uit een afvaardiging van ouders en teamleden. Er wordt ongeveer 6x per schooljaar `s avonds vergaderd op school. Eén lid van de MR wordt als voorzitter gekozen, hij/zij is verantwoordelijk voor de agenda en de planning. De zittingsperiode is drie jaar, waarna een lid zich herkiesbaar kan stellen of de MR kan verlaten.Medezeggenschapraad Agenda / Notulen Schooljaar 2018 - 2019:

MR vergadering 1 | 04-09-2018

MR Jaarverslag 2017-2018  18-09-2018 

Begroting 2018 - 2019 18-09-2018

Notulen 1e algemene ouderavond 2017 18-09-2018

Eerste algemene ouderavond 18-09-2018 (notulen volgen na de eerste algemene ouderavond van het volgende schooljaar)

MR vergadering 2 | 16-10-2018

MR vergadering 3 | 18-12-2018

MR vergadering 4 | 12-02-2018Medezeggenschapraad Agenda / Notulen Schooljaar 2017 - 2018:


MR Jaarverslag 2016-2017  19-09-2017 

Begroting 2017 - 2018

MR vergadering 1 | 05-09-2017

Eerste algemene ouderavond 19-09-2017 (notulen volgen na de eerste algemene ouderavond van het volgende schooljaar)

MR vergadering 2 | 17-10-2017 (verzet naar 19 dec.)

MR vergadering 3 | 19-12-2017

MR vergadering 4 | 20-02-2018

MR vergadering 5 | 24-04-2018

MR vergadering 6 | 26-06-2018