Medezeggenschapraad


Op De Imenhof bestaat geen aparte ouderraad, maar is de medezeggenschap van de ouders geconcentreerd binnen de Medezeggenschapsraad. In deze MR kunnen ouders meebeslissen en meepraten over onderwerpen als de veiligheid op school, de besteding van de ouderbijdrage, activiteiten in de groepen, het gebouw, etc. Zo heeft de MR bijvoorbeeld de afgelopen schooljaren een belangrijke rol gespeeld bij de invoering van het continurooster. De MR wordt ook geďnformeerd over o.a. de schoolplannen en de formatie.

 mr

De MR bestaat uit een afvaardiging van ouders en teamleden. Er wordt ongeveer 6x per schooljaar `s avonds vergaderd op school. Eén lid van de MR wordt als voorzitter gekozen, hij/zij is verantwoordelijk voor de agenda en de planning. De zittingsperiode is drie jaar, waarna een lid zich herkiesbaar kan stellen of de MR kan verlaten.


Medezeggenschapraad Agenda / Notulen Schooljaar 2017 - 2018:


MR Jaarverslag 2016-2017  19 - 09 - 2017

MR vergadering 05 - 09 - 2017

Eerste algemene ouderavond 19 - 09 - 2017

MR vergadering  17 - 10 - 2017 (verzet naar 19 dec.)

MR vergadering  19 - 12 - 2017

MR vergadering  20 - 02 - 2017

MR vergadering  17 - 04 - 2017

MR vergadering  23 - 06 - 2017

Medezeggenschapraad Agenda / Notulen Schooljaar 2016 - 2017:

MR vergadering  23 - 07 - 2016 (betreft schooljaar 2015 - 2016)

MR vergadering  06 - 08 - 2016

MR vergadering  25 - 10 - 2016

MR vergadering  10 - 01 - 2017

MR vergadering  05 - 04 - 2017

MR vergadering  27 - 06 - 2017

Dinsdag 20 september zal de eerste algemene ouderavond plaatsvinden.
Klik hier voor het jaarverslag 2015-2016 van de MR.

Tijdens de eerste algemene ouderavond is de begroting 2016-2017 bekend gemaakt.
Klik hier voor de online versie.