Waar staat De Imenhof voor?

Het team van de Imenhof gelooft dat kinderen het best leren wanneer zij gelukkig zijn, zelfvertrouwen hebben en met PLEZIER naar school gaan. In goede samenwerking met ouders maken we kinderen eigenaar van hun leer- en persoonsontwikkeling. Wij staan voor inclusiever, kindgericht onderwijs, ieder mag zijn wie hij/zij is (EIGENHEID).  
Door gebruik te maken van coöperatieve werkvormen en bewegend leren, maken we ons onderwijs zo boeiend en interessant mogelijk.
Wij maken ons sterk voor positief onderwijs op basis van RESPECT, omdat we de kinderen leren leren en leren leven. Juist door dat evenwicht geven we onze leerlingen vertrouwen, VERANTWOORDELIJKHEID, kennis en voldoende skills mee om zich te kunnen redden in de samenleving.