Gebouw

Sinds 2015 zijn wij gevestigd in een nieuw schoolgebouw op de plek waar onze oude school heeft gestaan. Dit  duurzame gebouw voldoet aan alle eisen, o.a. door het gebruik van zonne-energie, aardwarmte en opvang van hemelwater.

We delen ons gebouw met katholieke basisschool de Verrekijker. De kracht van deze "Brede School" is de samenwerking zoeken. Een samenwerking waarbinnen wij onze eigen identiteit kunnen behouden. Een samenwerking die kansen biedt om ons onderwijs te optimaliseren en de ontwikkelkansen van onze leerlingen te vergroten. Zo organiseren wij bijvoorbeeld samen de Koningsspelen  en de Carnavalsoptocht door de buurt.