Inclusiever onderwijs

Het team van de Imenhof gelooft dat kinderen het best leren als zij met plezier naar school gaan. In goede samenwerking met ouders maken wij leerlingen eigenaar van hun eigen leer- en persoonsontwikkeling. We maken ons hard voor kindgericht, inclusief onderwijs, waarbij er aandacht is voor de eigenheid van onze leerlingen Iedereen mag zijn wie hij/zij is en er is een basis van respect en vertrouwen. Ieder kind is uniek en dit wordt gedragen door ouders, leerlingen en het team. We hebben oog voor talent en proberen aan te sluiten bij de onderwijsbehoefte van al onze leerlingen. We streven naar meer inclusie binnen de school, zonder dat dit afbreuk doet aan de kwaliteit van ons onderwijs. 

In Nederland gaan meer dan 10.000 kinderen met een handicap nooit naar school. Maar elk kind kan leren, als het maar onderwijs krijgt dat bij hem past. Liefst met leeftijdgenootjes zonder handicap. Daarom hebben we een Samen naar School klas binnen de Imenhof. Dit is een aangepaste klas voor kinderen met een ernstige lichamelijke en/of verstandelijke beperking. In hun eigen klas krijgen ze onderwijs op maat, met de zorg en ondersteuning die ze nodig hebben. En waar mogelijk doen ze mee met de andere leerlingen in de reguliere klassen. Zo kunnen kinderen met en zonder beperking Samen in de buurt naar School. De Samen naar School klas is mede mogelijk gemaakt door subsidie van de NSGK en HandicapNL.